Het opstellen van businessplannen

U wilt groeien of een nieuw bedrijf(sonderdeel) starten. U hebt een gat in de markt ontdekt of een kansrijke innovatie die u wilt verzilveren. Goed plan.

Wij herkennen de ondernemingsdrang die bij u naar boven komt wanneer u een marktkans signaleert. Er is alleen geen financieringspartij die daar genoegen meeneemt. Daarom onderbouwen en versterken wij uw ideeën graag in een businessplan. Een plan dat daadwerkelijk kans van slagen heeft. Eenvoudigweg omdat het realistisch is, compleet met haalbaarheidsanalyses en de verwachte kasstroom.

We houden er niet van om naar het gewenste rendement toe te rekenen. We houden er ook niet van om een plan te maken waarin we investeerders naar de mond praten. Puur omdat u daarmee uw doel uiteindelijk niet bereikt. We maken graag samen met u een businessplan of een meerjarenplan, dat u later als één van de pijlers onder uw succes beschouwt.