Herstructurering en werkkapitaaloptimalisatie

Liquide middelen zijn misschien niet het hart van een onderneming. Maar wel de adem. En ook aan een lange adem kan een einde komen. Optimalisatie van het werkkapitaal levert vaak nieuwe speelruimte op.

We analyseren en herstructureren de kasstromen en minimaliseren het benodigde werkkapitaal. Daarin betrekken we ook oplossingen als factoring, om de post debiteuren sneller om te zetten in liquide middelen. We creëren kansen, gaan op zoek naar nieuwe oplossingen, en blijven kritisch en eerlijk in onze adviezen.

Waar het u om gaat, is het waarborgen van de continuïteit en de levensvatbaarheid. Dat houden we voor ogen.