Boekenonderzoek

Om een onderneming op waarde te kunnen schatten, hebt u cijfers nodig. En om die cijfers op waarde te kunnen schatten, is een boekenonderzoek nodig. Een due dilligence. Een grondig onderzoek naar de cijfers en de manier waarop ze tot stand gekomen zijn.

Is de financiële stand van zaken ook daadwerkelijk hoe u dacht en klopt de informatie die u tot dit moment heeft verkregen? We weten waar het rekenen ophoudt en het interpreteren begint. Uiteindelijk kunnen we u een onafhankelijk beeld geven van de échte cijfers. Misschien een bevestiging, misschien een verrassing. Cruciaal voor u, voor banken, voor investeerders, voor kopers en verkopers van bedrijven.