Groei & waardecreatie

Coachen

  • Hans van den Brakel is namens Iepenstaete benoemd tot vaste adviseur van de directie bij een producent in de voedingindustrie met eigen winkels met meer dan EUR 20 miljoen omzet.
  • Hans van den Brakel is namens Iepenstaete benoemd tot vaste adviseur van de directie bij een bedrijf in de groente- en transportsector met meer dan EUR 50 miljoen omzet.
  • Hans van den Brakel is namens Iepenstaete financieel adviseur bij een snel groeiend bedrijf in de technologie sector.

Quick scans

  • Iepenstaete voert Quick scans uit in opdracht van bedrijven of van banken.
  • De afgelopen jaren heeft Iepenstaete de meeste Quick scans in opdracht van banken uitgevoerd. In drie van de vier gevallen heeft dit geleidt tot herfinanciering en continuïteit van de onderneming.