Finance

Banken, investeerders en private equity partijen werken nauw samen met Iepenstaete. In onze organisatie komt financiële expertise en inhoudelijke branchekennis samen. Kennis van vandaag en de ervaring van jaren.

Op grond daarvan worden we bij specifieke financieringsvraagstukken betrokken. Het maakt niet uit of het gaat om een nieuwe financiering, herfinanciering, het optimaliseren van de (financiële) verslaglegging, de beoordeling van een portefeuille, de waardering van een bedrijf, een quick scan of een gericht advies.

We gaan doordacht te werk; rationeel, analyserend. Toch zijn het juist ervaring, ondernemerschap en creativiteit die onze rol als sparring partner typeren. Bij het beoordelen van kansen en risico's gaan we niet zomaar of op de rekenmachine. We geloven ook onze ogen.